Lesmateriaal: 

Een korfvolk overplaatsen in een bijenkast

De afgelopen jaren is mij gebleken, dat er nog steeds vooral beginnende imkers zijn, die een korfvolk over willen brengen in een bijenkast. Vrij regelmatig wordt mij dan ook de vraag gesteld, hoe kunnen we dat het beste doen. Hoewel ik van mening ben, dat je een korfvolk het beste in een korf kunt laten, is dit een goede methode.

Wat hebben we ervoor nodig?

Dat is natuurlijk een korfvolk. Maar ook een reservekorf, korfkrammen, een onderbakkast, een triplexplaat met een gat met een diameter van ongeveer 5 cm, maar in ieder geval een diameter die kleiner is dan die van de korf en een moerrooster.

Het korfvolk moet de raten ongeveer tot de onderrand uitgebouwd hebben. Maak een kuiltje in de grond en zet daar de korf ondersteboven in. Zet een lege korf boven op het korfvolk en kram ze aan elkaar. Maak de vliegopeningen van de korven dicht.

Ga wijdbeens om de korven zitten en begin te kloppen tegen het korfvolk van onder naar boven en herhaal dat steeds. Het volk begint dan langzaam naar boven te lopen in de lege korf. Herhaal dit met kleine tussenpozen steeds weer dertig tot veertig minuten

Maak de korven los van elkaar (voorzichtig). Kijk in de bovenste korf. Daar moet nu het korfvolk voor het overgrote deel inzitten. Als je in de oorspronkelijke korf van het korfvolk kijkt, zie je daar weinig bijen.

De kast, alleen een onderbak met in ieder geval vier tot zes uitgebouwde raten, waarvan enkele met voer en de rest kunstraat, heb je klaarstaan met de vliegopening dicht.

Pak de korf met het grote aantal bijen. Stoot hem met de kop naar beneden een paar keer hardhandig op de grond, zodat de bijen in de kop van de korf terecht komen, en sla hem in de kast. Rook de bijen naar beneden en leg een koninginnerooster boven de raten, bij voorkeur plaatrooster. Leg daar de triplexplaat op. Zet de kast op de plaats, waar het korfvolk gestaan heeft en zet het afgeklopte volk op de triplexplaat. Maak na ongeveer vijftien minuten de vliegopening van de kast open. Kijk na drie of vier dagen of in de kast de koningin aan de leg is. Laat het afgeklopte korfvolk ongeveer vier weken, maar minstens 24 dagen op het rooster en de triplexplaat staan, zodat je zeker weet dat alle broed uitgelopen is. Verwijder dan het afgeklopte korfvolk. Zet deze weer op zijn kop, kram de reservekorf hierop en klop de laatste jonge bijen naar boven in de reservekorf. Sla deze bijen af in het kastvolk.

Deze methode heeft als grootste voordeel, dat er geen bijen verloren gaan, en alle bijen in de kast terecht komen.

Geert van Nuil.

 

Meer lesmateriaal hier!

www.bitsandbees.nl

 

  Informatie of aanvullingen??: 

Stuur een bee mail!