Ziekten bij onze bijen, maar ook het verdwijnen van bijenvolken.

Verdwijnziekte ? of is het meer?

Varroa of de grote verdwijntruc!?!?!?!

20 oktober 2006 de eerste constatering dat er iets niet klopt.

21 oktober 2006 drie volken verdwenen, geen dode bijen voor de kasten, weg!

22 oktober 2006 ook een vierde bleek verdwenen.

29 oktober 2006 nummer vijf, hier zitten ook nog slechts een vuist vol bijen in.

3 november 2006 controle van de twee overgebleven volken levert een doorblik naar de bodem van de kast. slechts enkele bijtjes geven een korte reactie, een aantal van vermoedelijk nog geen pollepel vol.

Ik heb het altijd een vreemd verhaal gevonden, volken weg en niets zien. Maar het is waar!!!!!!!!!!!!!

Zelfs het bijeninstituut Celle heeft geen verklaring> aldus Job van Praagh.

De meeste meldingen van de zg "verdwijnziekte" komen in het voorjaar, nu blijkt echter dat er reeds al meer meldingen zijn op dit moment.

Het raadsel hieromtrent is nog niet opgelost.

PPO ontvangt vanuit VBBN en "Europa" subsidie geld voor onderzoek naar de "verdwijnziekte" . Op dit moment (week 44) geeft men als antwoord dat de gelegenheid wordt gegeven om bijen op te sturen(???) Enkele stagiares/aankomende onderzoekers zullen komende periode dan eea onderzoeken. Vanuit de nieuwe NBV, afdeling ziektebestrijding ben ik benieuwd wat zij als aktie en voorlichting zullen melden.  

Nou ze hebben het door enkele stagiares laten onderzoeken en uiteraard niets gevonden dat wijst op Nosema. Wat erger is de toegezonden raam met voer, broed, stuifmeel hebben ze niet eens onderzocht. Schande voor een club die van onze imker centen 2toneuros aan subsidie ontvangt!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Hieronder toon ik een overzicht van opmerkingen, suggesties of veronderstellingen die hopelijk bijdragen tot duidelijkheid of nog beter ons naar een oplossing brengen.

Op het imkerforum is eea ook te volgen : volg de Topic  http://www.bijenhouden.nl/

Berichten over de verdwijning op Vroege Vogels d.d. 12-11-2006

Een overzicht van de virussen die onze bijen bedreigen.

Oorzaak of gevolg, in ieder geval dit zijn de dragers van de virussen:

Een Varroa mijt. Een bijenpop met Varroa mijten.

Nummer Omschrijving van veronderstellingen en suggesties Oplossing of ????
1

Klimaat en of de verandering mbt de bijen.

??? Ja wat zou de invloed zijn van de te hoge buitentemperaturen?
2

Volkssterkte in de periode juli, begin augustus.

In de maand augustus waren er opvallend veel krabbelaars, bijen die over de grond liepen maar die geen enkele beschadiging vertoonden. Dus beslist geen DWV bijen. Die waren er incidenteel wel maar slechts weinig. Normaal zou er voldoende aanwas van jonge bijen moeten zijn in deze periode.
3 Raat, oude of nieuwe raat, oude raat kan ziekte kiemen bevatten. De foto's vertonen wel iets donkere raat, dit jaar is echter zeer veel raat uitgebouwd oa vanwege de overgang van spaar- naar Segeberger 11 ramers.
4 Soort voer, en de toediening, wordt er standaard suiker/water gegeven al of niet met toevoeging, standaard invertsuiker, wordt er invertsuiker gemaakt? Invertsuiker ruim 15 kg omdat er al vroeg gestart is met voeren vanwege de slechte augustus. Vorig jaar op dezelfde wijze gevoerd met invertsuiker. Door het zelf maken van invertsuiker ontstaat een hoog HMF gehalte wat een vergiftiging van het voer zou betekenen. Collega imker doet dit al meer dan 15 jaar en heeft nog nooit dode volken gehad.

Zie en lees document.

5 Een virus die een coordinatiestoring bij de bijen veroorzaakt. De bijen vliegen weg en door de (ver)storing komen ze niet meer bij de kast terug. Een virus die de coordinatie van de bijen verstoort, hierdoor raken de bijen "de weg kwijt" en zullen dus niet meer terug keren bij de kast. Indien dit juist zou zijn dan zijn dat alleen de vlieg- resp haalbijen die verdwijnen. De huisbijen blijven achter en dat zijn de jonge winterbijen die vanwege de langere levensverwachtingen, het broed wat nog aanwezig is nog een groot aantal in de kast zullen blijven. 
6 Hoe zijn de bijen eraan toe die nog in de cellen zitten, en zou er een broed ziekte kunnen zijn? Wordt binnenkort bekeken. Wellicht door PPO als ik ze opstuur.
7 De wijze van, en het toedienen van Varroa bestrijdingsmiddelen, hoe vaak, hoeveel en met welke middelen. 25 december 2005 Oxaalzuurverdruppeld. April behandeling 3 x 15ml met Beevital omdat er veel Varroa op de bodem te vinden was. Na laatste honingafname begin augustus alle volken een Fraknoraampje met Thymol kristallen. Mijten val was direct goed merkbaar eerder honderden dan tientallen.
8 Spuitschade, er zou gespoten zijn op bv aardappelen waardoor de bijen niet meer terug keren. Spuitschade zal geen komplete verdwijning van een volk veroorzaken. Alle vliegbijen zouden dan tijdens het spuiten worden vernietigt. Bij spuitschade zijn altijd veel dode bijen op en voor de kast te vinden met de vleugels wijdt en de tong uit de bek.
9 Mais in de omgeving. Uit verschillend onderzoek blijkt dat stuifmeel van mais de volken eerder verzwakken. Dat zijn oudere onderzoeken van enkele jaren terug. De maissoorten met hun vermoedelijke GM aanpassingen vrezen voor erger.
10 Dracht, en drachtgebied, reizen of thuisblijven. Er wordt niet met de bijen gereisd. Er is het gehele seizoen voldoende dracht en fourage aanwezig in de omgeving. Honing opbrengst is nog nooit zo hoog geweest. Er staan nu wel 7 volken en andere jaren 5gemiddeld.
11 Moeren, de kwaliteit, leeftijd, ras en lijn en de manier van bevruchting. Verschillende leeftijden en van verschillende standen. Zie overzicht.
12 Virussen in de volken. Maar dan de vraag welke soorten? Zie onder nummer 18.
13 Hoe is de situatie bij imkers in de buurt als die er zijn? Die zijn er wel, echter deze hebben een kompleet andere kijk op het houden van bijen!
14 Hoe houd ik mijn bijen en in welke behuizing, en hoe zijn ze opgesteld?. Sinds vorig jaar ben ik in het bezit van Segebergerkasten en heb de raten in warmbouw geplaatst.

De stalfoto is van 2004 met de spaarkasten, de stal is op zuid-oost gesitueerd.

15 Een combinatie van virussen en Nosema besmetting, voorafgaande aan een groot aantal krabbelaars die ogenschijnlijk niets mankeren. Bij het oppakken om ze te laten vliegen vallen ze als een baksteen ter aanrde.  Een vertaling door Jan Trip omtrent dit probleem kunt u hier lezen op:

http://www.verenigingvancarnicaimkers.nl

16 Een overdosis van bestrijdingsmiddelen. Zowel Thymol als Oxaalzuur druppelen wordt overeenkomstig de thans geldende regels toegepast , zowel in hoeveelheden als in tijdstippen. Volgens velen is het zelfs aan te bevelen om wissellende manieren en middelen toe te passen.
17 Besmetting van de volken, geen behandeling geeft een resultaat van na ca 3 a 4 jaar een vernietiging van het volk. De volken zijn niet allen zo oud er zijn 4 volken afgelopen jaar compleet "nieuw"in de stal gekomen.
18 Virussen zijn de veroorzaker, een bijenvolk kan relatief goed met een -ook zware- besmettingsdruk van Varroa omgaan. De aantasting van -meerdere- virussen geeft een causaal verband met ziekten en de verdwijning.

 

Het vermoeden dat Varroa mijten zijn besmet met virussen, en deze overdragen aan de bijen is vermoedelijk een reeele optie. 

DWV     Deformed Wing Virus

VDV-1  Varroa Destructor Virus 1 , nauw verwant aan het DWV

APV      Acute Paralysis Virus 

BQCV    Black Queen Cel Virus

KBV      Kashmir Bee Virus

BVY      Y Virus

FV         Filamentoses Virus

CPV      Chronische Paralysis Virus

19 Picorna virussen.

 

Zie ook het onderzoek van J. Ongus

[22 november 2006 - 08:21]

Volgens een Amerikaanse studie zouden sommige vormen van geheugenverlies verband kunnen houden met virussen die tot de familie van de picornavirussen behoren.

U kent ze ongetwijfeld: het zijn zij die een banale verkoudheid en bepaalde vormen van gastro-enteritis veroorzaken. Ze kunnen echter ook veel ergere ziekten doen ontstaan, zoals kinderverlamming (poliomyelitis) en hersenvliesontsteking. Elk jaar worden naar schatting meer dan één miljard mensen besmet met het picornavirus.

Prof. Charles Howe van de Mayo Clinic in Rochester bestudeerde het brein van muizen die besmet waren met een virus dat sterk verwant is met het poliomyelitisvirus. De knaagdieren werden in een labyrint geplaatst en hadden de grootste moeite om er hun weg in te vinden. Howe en zijn team stelden namelijk vast dat het virus de hippocampuscellen had vernietigd. De hippocampus is de hersenzone die de leer- en geheugenprocessen stuurt. "Ons onderzoek wijst uit dat herhaalde infecties met het picornavirus op lange termijn het cognitieve kapitaal zouden kunnen aantasten."

20
21
22

 

 "Bijenbehuizingen",

Veel over bijenbehuizingen.

Informatie of aanvullingen??: 

Stuur een bee mail!